Prace ziemne

Prace ziemne – w tym:

  • wymiany gruntu,
  • budowa nasypów,
  • przygotowanie terenu pod inwestycje,
  • kopanie fundamentów,
  • profilowanie podłoża,
  • niwelacje terenu,
  • wiercenia pod słupki ogrodzeniowe,
  • wykopy przyłączy wodno-kanalizacyjnych.